Styremøte 19.06.2014

Fornebu brannstasjon

Sak 17-2014 Protokoll fra møte 23.04.14

Sak 18-2014 Regulert driftsbudsjett 2014

Sak 19-2014 Budsjett 2015

Sak 20-2014 Langtidsbudsjett 2015-2018

Sak 21-2014 Tertialrapport 1-2014

Sak 22-2014 Omorganisering av feiertjenesten

Sak 23-2014 Møteplan 2. halvår 2014

Sak 24-2014 Evaluering av styrets arbeid

Sak 25- 2014 Bytte av revisor

Sak 26-2014A Lønn og tariffoppgjøret 2014 – resultater og konsekvenser

Sak 26-2014B Nøkkeltall for sammenlignbare brannvesen