Styremøte 04.12.2014

Gjettum brannstasjon

Sak 35-2014 Protokoll fra møte 18.09.14

Sak 36-2014 Tertialrapport 2-2014

Sak 37-2014 Revisjon av etiske retningslinjer

Sak 38-2014 Handlingsplan 2015

Sak 39-2014 Økonomiplan 2015 – 2018

Sak 40-2014 Avslutning av investeringsregnskapet

Sak 41-2014 Møteplan 1.halvår 2015

Sak 42-2014 Seniorpolitikk

Sak 44-2014A Vedtak om umiddelbar bruksnektelse

Sak 44-2014B Vedlegg Uenighet i tillitsmannsutvalget om innstilling av en søker til stilling som brannkonstabel