Melding om arrangement

Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før arrangementet skal skje.

Ansvarshavende:

 • Skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks (gjelder ikke arrangementer utendørs).
 • Skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift (gjelder ikke arrangementer utendørs).
 • Skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater samt hvordan disse fungerer
 • Skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger.
 • Sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene.
 • Har ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt.
 • Skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Asker og Bærum brannvesen på tlf.nr. 110

Melding om arrangement

 • ANDRE OPPLYSNINGER

 • Beskrivelse av innredning og utstyret sin brennbarhet, brannfarlig virksomhet, samt bygningskonstruksjonens brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrting
 • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall, adkomst, bredde osv.) sett i forhold til beregnet antall personer og tilgjengelig rømningstid. Antall personer bør evt. fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver
 • Oversikt over sikkerhetspersonell: Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring/øvelser osv.
 • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område
 • Enkel kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikringstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer
 • Dra og slipp filer her, eller
  Her kan du laste opp evt. tegninger, risikoanalyse osv.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.