Utrykningsstatistikk

Årlig har Asker og Bærum brannvesen omtrent 4.000 utrykninger.

Statistikk 2016

Alle landets brannvesen med tilhørende 110-sentraler har fra 1. januar 2016 fått nytt kombinert oppdragsverktøy og rapporteringsløsning, med navnet BRIS.   Dataene som samles inn via BRIS, skal gi et bedre grunnlag for å drive forebyggende arbeid, samt for å utvikle brann- og redningstjenesten både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Ta kontakt med brannsjefen for mer informasjon om statistikk.

 

Statistikk 2015

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SUM
Brann Bygning Asker 2 4 1 3 3 3 2 5 3 1 2 6 35
Brann Bygning Bærum 11 3 5 6 5 7 4 1 5 5 4 5 60
Falsk alarm 1 3 0 0 3 4 2 3 3 4 4 0 27
ABA Unødig 86 62 79 71 108 96 112 121 131 114 139 110 1229
ABA Unødig vaktselskap 25 17 22 9 10 22 29 24 30 22 27 24 261
Brann bål/gress 0 1 2 10 2 2 4 2 3 3 4 7 40
Skogbrann 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brann Kjøretøy 3 1 0 1 2 2 6 2 3 2 3 0 25
Båtbrann 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 6
Pipebrann 1 3 3 3 0 0 0 1 0 2 0 7 20
Farlig gods 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
Annen brann 7 12 7 7 7 10 9 15 2 4 16 4 100
Brannhindrende tiltak 15 12 13 13 12 12 14 15 18 14 13 15 166
Trafikkulykke Asker 5 2 6 5 0 7 5 7 4 3 5 5 54
Trafikkulykke Bærum 6 11 6 9 9 8 9 4 12 8 6 7 95
Ulykke annet 2 2 1 0 1 3 3 1 0 1 1 0 15
Vannskade 9 7 5 4 10 4 10 4 42 7 5 2 109
Forurensing 3 1 2 4 7 3 3 6 5 1 5 6 46
Trygghetsalarm 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Annen assistanse: 100 116 89 135 129 180 241 172 153 126 122 147 1710
Totalt antall utrykninger 279 260 241 282 311 366 453 383 414 318 356 345 4008

 

Annen assistanse:

 JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DES  SUM
Andre Hjelpetjenester 24 25 27 29 34 48 50 34 43 25 30 27 396
Hjelpetjeneste AMK/Politi 13 12 8 16 15 29 23 22 10 19 9 24 200
Redningsoppdrag 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 9
Innbruddsalarm 54 71 52 83 76 99 163 111 96 77 76 88 1046
Heisalarm 8 7 2 6 4 4 4 5 1 5 5 8 59

 

Se statistikk for 2015, Utryknings statistikk 2015 (PDF)

Se statistikk for de siste ni årene, Utrykningsstatistikk 2006-2014 (PDF)