Utrykningsstatistikk

Årlig har Asker og Bærum brannvesen omtrent 4.000 utrykninger.

Statistikk 2017

Alle landets brannvesen med tilhørende 110-sentraler har fra 1. januar 2016 fått nytt kombinert oppdragsverktøy og rapporteringsløsning, med navnet BRIS.   Dataene som samles inn via BRIS, skal gi et bedre grunnlag for å drive forebyggende arbeid, samt for å utvikle brann- og redningstjenesten både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Ta kontakt med brannsjefen for mer informasjon om statistikk.

 

Se statistikk for 2015, Utryknings statistikk 2015 (PDF)

Se statistikk for de siste ni årene, Utrykningsstatistikk 2006-2014 (PDF)