Visjon

Asker og Bærum brannvesen (ABBV) er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for et område på 292 km2, og 180 000 innbyggere.

ABBV ble etablert i 1999 etter sammenslåing mellom Asker brannvesen og Bærum brannvesen. I dag er ABBV et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Brannstasjonene på Bekkestua, Fornebu og Gjettum i Bærum er en del av beredskapen.

Visjon

«Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann».

Ledelse

Asker og Bærum brannvesen IKS er et interkommunalt selskap der Asker kommune og Bærum kommune er deltakere/eiere. Representantskapet er organisasjonens høyeste organ, som har delegert sin fagmyndighet til Styret for ABBV IKS.  Representantskapet består av de to varaordførerne i eierkommunene, mens styret består av en blanding av politisk valgte og «profesjonelle» medlemmer fra begge kommuner samt to ansattrepresentanter.

Ansatte

Vi er i dag 125 ansatte i ABBV som er organisert i fire avdelinger (beredskap, administrasjon, forebyggende og marked), samt tilleggstjenester og stab som blant annet forvalter materiell og bygg.