110-sentralen

Asker og Bærum brannvesen har egen 110-sentral som er mottak og aksjonssenter for brann- og ulykkesmeldinger fra Asker og Bærum med mer enn 170 000 innbyggere. Sentralen er lokalisert på Asker brannstasjon.

110-sentralen styrer og koordinerer utrykningsenhetene på kommunenes fire brannstasjoner i forhold til mottatte meldinger. Sentralen har direkte forbindelse med ambulanse (AMK) og politi.

Hjelp i nødsituasjon

Ved meldinger om brann eller ulykker fra publikum i Asker og Bærum skal operatørene på 110-sentralen besvare første melding innen ti sekunder (ved branner og ulykker vil det ofte være mange som ringer inn for å melde om hendelsen).

Melding om brann skal alltid meldes til 1- 1- 0.

Operatørens oppgaver

Sentralen betjenes av totalt ti operatører som går femdelt turnus, hvor det alltid er to operatører på vakt. I tillegg er det fire fraværsreserver. Det er også to ansatte i dagtidsstillinger som tar seg av de tekniske og administrative oppgavene.

Ved innringing til 110-sentralen blir alle samtaler automatisk loggført. Innringers navn, adresse, kommune og telefonnummer blir også loggført, samtidig kommer huset det ringes fra øyeblikkelig opp på det digitale kartet. Dette gjør at vi raskt kan sende den rette hjelpen til korrekt adresse.

  • 110-sentralen er ansvarlig for at tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres ved hendelser.
  • 110-sentralen tilbyr overvåkning av det offentliges og næringslivets automatiske brannalarmer med rask respons fra det lokale brannvesen.
  • 110-sentralen formidler og effektuerer tekniske alarmer og serviceoppdrag overfor enkelte kommuner.

Følg oss på Twitter!

110-sentralen har brukt Twitter som informasjonskanal siden 2012. Her legger vi ut noen av hendelsene vi rykker ut til. Du følger oss vel på Twitter, du også? Følg oss på twitter.

Alarmtilknytning til 110 – sentralen/brannvesenet

I tillegg til de lovpålagte oppgavene med branner, ulykker og annet, tar vår alarmsentral også i mot blant annet brannalarmer, innbruddsalarmer, heisalarmer og tekniske alarmer fra private boliger og bedrifter/institusjoner. ABBV er en kommersiell alarmoperatør og har et stort antall tilknyttede alarmer fra private boliger og bedrifter.

Operatørene er alltid klare til å betjene alle typer alarmmeldinger. Utrykningsenheter som blir satt på oppdraget vil være underveis til hendelsen i løpet av 60 til 90 sekunder etter at meldingen er mottatt.

Ønsker du alarmtilknytning til 110-sentralen kan du ta kontakt med oss via http://boligalarmbrannvesenet.no/

Kontakt 110-sentralen

Ønsker du å komme i kontakt med 110-sentralen med en generell henvendelse som ikke haster kan du ringe tlf. 66 76 42 50. Du kan også sende oss e-post på abbv.no@asker.kommune.no