Gratis opplæring i HMS/internkontroll for borettslag og sameier

Gratis opplæring i HMS/internkontroll for borettslag og sameier

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid. ABBV arrangerer gratis opplæring for borettslag og sameier et par ganger i året. Neste gjennomføring planlegges i løpet av våren 2018.

Alexander Colle e-post: Alexander.Colle@asker.kommune.no, eller
Magnhild Moe, e-post: magnhild.elisabeth.moe@asker.kommune.no

Det vil bli satt opp ny gjennomføring i mai 2018, dato vil publiseres her når dette er avklart.

HMS/internkontroll for borettslag og sameier

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid gjennom “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter”. Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Asker og Bærum brannvesen har derfor utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om HMS-arbeid i boligselskaper.

Vi vil prate om:

  • Lover og forskrifter
  • Systematisk HMS (igangsettelse, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning.
  • Risikovurdering
  • Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
  • Generell brannsikkerhet

Se elektronisk håndbok for boligselskaper «Ta sikkerheten på alvor – slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet»