Gratis opplæring i systematisk sikkerhetsarbeid ved boligselskaper

Gratis opplæring i systematisk sikkerhetsarbeid ved boligselskaper

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid. Meld dere på gratis kurs 27.november.

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid. ABBV arrangerer gratis opplæring for borettslag og sameier et par ganger i året. Kursdatoer annonseres i god tid her.

Kursdatoer 2019

Dato: 27.11.2019

Kl: 18:00 – ca 20:00

Sted: Asker brannstasjon (Fredtunveien 5)

Antall plasser: 25

Maks to påmeldte per boligselskap

Frist for påmelding er 20.11.2019, gi beskjed så tidlig som mulig da kurset raskt fyller seg opp.

For påmelding kontakt Alexander Colle på telefon 66 76 42 27 eller epost
acolle@asker.kommune.no

HMS/internkontroll for borettslag og sameier

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid gjennom “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Asker og Bærum brannvesen har derfor utarbeidet et gratis undervisningsopplegg om HMS-arbeid i boligselskaper.

Vi vil prate om:

  • Lover og forskrifter
  • Systematisk HMS (igangsettelse, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning.
  • Risikovurdering
  • Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
  • Generell brannsikkerhet
  • Kom gjerne med spørsmål

Se elektronisk håndbok for boligselskaper «Ta sikkerheten på alvor – slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet»