Femåringer lærer om brann

Femåringer lærer om brann

Siden 2007 har Asker og Bærum brannvesen i samarbeid med barnehagene Asker og Bærum jobbet med brannvernopplæring for alle femåringer i våre mange barnehager.

Målet er å sette fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna, familiene deres og barnehagepersonellet.

Opplevelsesdag på brannstasjonen

Prosjektet starter opp om høsten med en opplevelsesdag på brannstasjonen i uke 38, hvor femåringene går igjennom flere poster med praktiske oppgaver og kunskapsspørsmål. Gjennom resten av barnehageåret skal barna følge brannvernopplegget ”Eldar og Vanja”, et undervisningsopplegg utarbeidet av Norsk brannvernforening. I tillegg skal de både i barnehagen og hjemme jobbe med oppgaver utarbeidet av brannvesenet.

Påmeldingsfristen for opplevelsesdag på brannstasjonen i 2017 var 11. august. Velkommen tilbake neste år!

 

Opplæringsprogrammet Eldar og Vanja er gratis og bestilles på www.brannvettskolen.no/Barnehager 

Spill og annen informasjon om Eldar og Vanja finnes også på www,brannvettskolen.no

Informasjon til barnehage og foresatte med sjekklister (PDF)

Skilt «ukas brannsjef» (PDF)

Aktivitetshefte brannstasjon (PDF)

Avslutningsshow på Kalvøya

Prosjektet blir avsluttet på våren med et spennende show på Kalvøya, hvor de samme barna får møte Eldar og Vanja samt mange brannmenn. Alle skuespillerne i showet er ansatte i Asker og Bærum brannvesen. Egen påmelding til dette sendes ut til alle barnehagene som meldte seg på til prosjektet høsten før.

Eldar og Vanja -sangen (PDF)

Hele skuespillet kan dere se her: