Femåringer lærer om brann

Femåringer lærer om brann

Siden 2007 har Asker og Bærum brannvesen i samarbeid med barnehagene Asker og Bærum jobbet med brannvernopplæring for alle femåringer i våre mange barnehager.

Målet er å sette fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna, familiene deres og barnehagepersonellet.

Opplevelsesdag på brannstasjonen

Prosjektet starter opp om høsten med en opplevelsesdag på brannstasjonen i uke 38, hvor femåringene går igjennom flere poster med praktiske oppgaver og kunskapsspørsmål. Gjennom resten av barnehageåret skal barna følge brannvernopplegget med brannbamsen Bjørnis, et undervisningsopplegg utarbeidet av Norsk brannvernforening. I tillegg skal de både i barnehagen og hjemme jobbe med oppgaver utarbeidet av brannvesenet.

Opplæringsprogrammet med brannbamsen Bjørnis bestilles på www.brannbamsen.no.

Her finner du også sanger, spill, aktiviteter og annen informasjon om Bjørnis.

Musikk og sangtekster med Bjørnis

Avslutningsshow på Kalvøya

Prosjektet blir avsluttet på våren med et spennende show på Kalvøya, hvor de samme barna får møte Bjørnis.

Meld på barnehagen til avslutningsshow på Kalvøya den 22. mai her