Brannvernuka og nasjonal brannøvelse

Brannvernuka og nasjonal brannøvelse

Meld deg på nasjonal brannøvelse og bli med i trekningen av premier for 30 000 kroner!

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje som hvert år arrangeres i uke 38 over hele landet. Asker og Bærum brannvesen deltar hvert år ved å arrangere Åpen dag på brannstasjonen samt at vi arrangerer Opplevelsesdag på brannstasjonen for barnehagene i våre kommuner.

Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker kraftig. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen.

Hvis det skulle begynne å brenne gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. Derfor har vi brannøvelser som et hovedtema for Brannvernuka. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte var «drillet» på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper vi å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplassen, i barnehagen, skolen, institusjoner og ute i de tusen hjem.

Bli med på Nasjonal brannøvelse

Vi utfordrer alle bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager, boligselskaper, offentlige kontorer og privathusholdninger til å avholde en brannøvelse i september. Meld deg på og bli med i trekningen av premier for 30 000 kroner!

Så enkelt deltar dere:
1) Registrer virksomheten og/eller familien din
2) Planlegg og gjennomfør en brannøvelse i løpet av september

Dere står selv for gjennomføringen av brannøvelsen, og bestemmer selv hva den skal inneholde. Deltakelse er selvsagt gratis. Det eneste vi forutsetter er at øvelsen avholdes i løpet av september – gjerne i selve Brannvernuka (uke 38), men det er ikke et krav. Alle som deltar, blir med i trekningen om premier for til sammen 30 000 kroner.

Meld dere på her: http://www.brannvernuka.no/Nasjonal-brannovelse

Kampanjen arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet.

Kilde: www.brannvernuka.no

Les mer om Åpen dag