Pressehenvendelser

Brann og ulykker:

Henvendelser som angår hendelser brann og ulykker kan rettes direkte mot vakthavende
brannsjef på tlf: 918 50 311

Andre henvendelser:

Kontakt informasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen, 66 76 43 07
Informasjonskonsulent Johanne Birkeland, 66 76 43 15
Kontakt informasjonsrådgiver Eira Kamhaug, 66 76 43 09  (permisjon til april 2019)