Hvem kan svare?

Hva lurer du på? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Pressehenvendelser, Brannvesenets julekalender, barnehage, Åpen dag

Informasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen, 66 76 43 07
Informasjonsrådgiver Eira Kamhaug, 66 76 43 09
Informasjonskonsulent Johanne Birkeland, 66 76 43 15

Boligalarm, alarmoverføring fra boligsameier og bedrifter:

Kundebehandler, tlf 66 76 42 75, eller på mail: marked.abbv@asker.kommune.no

Boliger (inkl. brannsikkerhet for utsatte grupper – Trygg Hjemme)

Seksjonsleder Jørn Røed, tlf. 66 76 43 06
Branninspektør Hanne Sandbæk, tlf. 66 76 43 08
Branninspektør Magnhild Elisabeth Moe, tlf. 66 76 43 04
Branninspektør Daniel Granlien, tlf. 66 76 42 37
Branninspektør Jonas Johansen, tlf. 66 76 42 26
Branninspektør Camilla G. Hilland, tlf. 66 76 43 31

For bekymringmelding kontakt oss på hverdager på mob: 902 22 150

Boligselskaper

Branninspektør Alexander Colle, tlf. 66 76 42 27
Branninspektør Egil Stensrud, tlf. 66 76 42 29

Bål- og bråtebrenning

Vakthavende brannsjef må kontaktes ved avfalls- og bråtebrenning på tlf: 918 50 311 .
Det er lov å lage et lite kaffe- elIer pølsebål hele året, men i perioden med generelt bålforbud, 15. april – 15. september, må du få dispensasjon på forhånd. Det kan gis dispensasjon ut i fra gitte forhold av vakthavende brannsjef på tlf. 918 50 311 samme dag som ilden skal gjøres opp.

Les mer om regler for bål- og bråtebrenning

Arrangement eller overnatting

Overingeniør Ansgar Danielsen, tlf. 66 76 42 38
Avdelingsingeniør Pia C. Patt Gude,  tlf. 66 76 42 36

Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)

Branninspektør Alexander Colle, tlf. 66 76 42 27
Seksjonsleder Carl Fredrik Carlson, tlf. 66 76 42 31
Overingeniør Ansgar Danielsen, tlf. 66 76 42 38

Byggesøknader

Overingeniør Ansgar Danielsen, tlf. 66 76 42 38
Avdelingsingeniør Pia C. Patt Gude,  tlf. 66 76 42 36

Drift av brannstasjonene

Helge Haaverstad, tlf 66 76 43 23

Fakturaer vedrørende alarmtilknytninger

Kundebehandler, tlf 66 76 42 75, eller på mail: marked.abbv@asker.kommune.no

Andre henvendelser vedrørende regnskap og økonomi

Kontakt oss på mail: abbv@asker.kommune.no eller kontakt økonomikonsulent Therese Grøtterud, tlf. 66 76 43 28

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Asker:
Kontakt Feie- og tilsynstjenester AS, tlf 400 18 550

Bærum:
Kontakt Feieren AS, tlf 41 33 25 55

Piper og ildsteder generelt

Branninspektør Magnhild Elisabeth Moe, tlf. 66 76 43 04
Branninspektør Alexander Colle, tlf. 66 76 42 27

Fyrverkeri og andre eksplosiver

Avdelingsingeniør Pia C. Patt Gude, tlf 66 76 42 36  eller
seksjonsleder Carl Fredrik Carlson, tlf 66 76 42 31

Tilsyn (Virksomheter, boligselskaper m.m)

Seksjonsleder Carl Fredrik Carlson, tlf. 66 76 42 31
Branninspektør Egil Stensrud, tlf. 66 76 42 29
Branninspektør Hege Blom Andersen, tlf. 66 76 42 77
Branninspektør Synøve Xantippe Moen, tlf 66 76 43 05
Branninspektør Alexander Colle, tlf. 66 76 42 27

Hovedtillitsvalgt

Ivar Eriksen, tlf 926 31 707

Rømningsveier, slokkeutstyr og andre branntekniske saker

Overingeniør Ole Johan Rygh, tlf 66 76 43 01 eller overingeniør Ansgar Danielsen, tlf 66 76 42 38

Båtopplag

Seksjonsleder Carl Fredrik Carlson, tlf 66 76 42 31

Hvordan bli brannkonstabel?

Les mer om hvordan man kan bli brannkonstabel hos oss

Utrykningsstatistikk

Brannsjef Anne Hjort, Tlf: 66 76 43 00