Hvordan bli brannkonstabel?

Hvordan bli brannkonstabel?

Asker og Bærum brannvesen utfører viktig og meningsfylt arbeid hver dag. Vår visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann.

Opptakskrav

Personell til utrykningsstyrken i ABBV rekrutteres i hovedsak fra praktiske yrker og det kreves en viss yrkeserfaring, samt god fysisk og psykisk helse. Kandidater blir valgt ut på bakgrunn av utdanning, kurs og erfaring for å komme til opptaksprøver.

Som brannkonstabel møter du både fysiske og psykiske utfordringer. Før du kan begynne å jobbe hos oss må du derfor gjennomgå noen tester, slik at vi kan avgjøre om du er riktig kandidat. De fysiske kravene er veiledende og teller sammen med din søknad og CV. Selv om du klarer testene, er det ikke garantert at du går videre til neste runde.

Utdanning etter ansettelse

Opplæring på brannkonstabelnivå er brannvesenets eget ansvar. Hvis du får ansettelse som brannkonstabel får du all utdanning etter ansettelsen gjennom Norges brannskole.

De som tjenestegjør i utrykningsstyrken, følger en døgnbasert skiftordning. I løpet av 4 uker har de 7 døgnvakter. De arbeider en helg, med vakt på både lørdag og søndag, hver 4 uke.

Ledige stillinger

Vi annonserer ledige stillinger i Budstikka og noen ganger i Aftenposten. I tillegg finner du en oversikt på vår stillingsportal på www.webcruiter.no.

Det er mange søkere på stillinger som brannaspirant. Ved annonserte ledige stillinger er 150 søkere ikke uvanlig.