Tips til trygg bålbrenning

Før du brenner bål

 • Ta hensyn til reglene om bålforbud, skogbrannfare og vindforhold.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes (gjelder ikke kaffe-/pølsebål)
 • Det skal være en ansvarlig person for bålet.
 • Slukkeutstyr må finnes på stedet. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
 • Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes.

Tips til trygg bålbrenning

 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.