Salg og oppbevaring av fyrverkeri

Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse.

Søknaden må være brannvesenet i hende innen 30. april. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri må:

  • Drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
  • Ha firmaattest fra Foretaksregisteret
  • Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis

Søknaden skal minimum inneholde:

  • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
  • Firmaattest
  • Kursbevis for særskilt utpekt person og eventuell stedfortreder
  • Situasjonsplan som viser målsatt plassering av lagringscontainer og eventuell plassering av utvendig salgsbod i forhold til nærliggende bygg
  • Plantegning som viser plassering og organisering av innvendig salgsdisk
  • Risikovurdering av lagring og salg

Veiledning til håndtering av fyrverkeri (ekstern lenke)

Søknad scannes og sendes til: abbv@asker.kommune.no, eller per post til:

Asker og Bærum brannvesen IKS
Postboks 353
1372 Asker

Oppbevaring av fyrverkeri

Brannvesenet gir tillatelse til midlertidig oppbevaring av fyrverkeri i mengder opp til og med 500 kg netto eksposivinnhold. DSB gir tillatelse i mengder utover dette.