Camping

I alle campingvogner og bobiler der folk sover, bør det være installert røykvarsler og brannslokkeapparat.

Hver sommer ruller cirka 150 000 campingvogner og bobiler ut på norske veier. I tillegg camper vi i telt og hytter. Til sammen blir dette mange mennesker som skal bo, sove, hygge seg og lage mat under til dels trange og uvante forhold. Det er derfor all grunn til å vurdere brannsikkerheten før man drar og mens man er på tur.

Husk røykvarsler og brannslokkeapparat

En brann utvikler seg utrolig raskt i en campingvogn eller et telt. Man har som regel bare få sekunder på å komme seg ut! I alle campingvogner og bobiler der folk sover, bør det være installert røykvarsler og brannslokkeapparat. Røykvarsleren monteres i taket, og batteriet byttes minst én gang pr. år. Test røykvarsleren jevnlig.

På campingplassen

Når du kommer til en ny campingplass – gjør deg kjent med sikkerhetsreglene. Hvor finner du nærmeste telefon og brannslokkingsutstyr? Er du usikker, spør i resepsjonen. Still krav til sikkerhet på campingplassen!

3-metersregelen

Plasser din campingenhet (campingvogn, telt eller lignende) i god avstand fra dine naboer – minst tre meter. Bilen kan stå innenfor disse tre meterne. For mer permanente installasjoner («spikertelt», terrasser og lignende) kan kommunen av hensyn til brannsikkerheten ha egne bestemmelser. Spør eieren av campingplassen om hvilke regler som gjelder.

Gass

Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. Følg bruksanvisningens retningslinjer for montering, sikkerhetsavstander, bruk og vedlikehold nøye. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme. Ved bruk av gass bør det installeres gassdetektor.

Elektriske apparater og el-anlegg

Sjekk at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet. Er du i tvil, spør en autorisert elektriker.

Oppvarming

Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt. Åpen flamme må kun brukes ute i friluft.

Hvis det brenner

1) Redde folk som er i fare.
2) Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
3) Forsøk å slokke, men ikke utsett deg selv for fare.

 

 

 

Kilde: Norsk Brannvernforening