Feie- og tilsyn i Asker og Bærum

Alle som har registrert ildsted/fyringsanlegg vil motta feiing og tilsyn minst hvert fjerde år.

Fra 1.1.2016 innføres behovsprøvd feiing av piper. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen.

I Asker og Bærum er tjenesten satt ut til private firmaer. Brannvesenets jobb er å kvalitetssikre tjenesten.