Kartlegging av fritidsboliger med skorstein og ildsted i Asker og Bærum

Myndighetene har bestemt at det skal gjennomføres feiing og tilsyn i fritidsboliger. Det er innført for å redusere brannrisikoen og skal hjelpe deg å sikre at fritidsboligen din er så brannsikker som mulig og at du og dine skal kunne være trygge.

I følge nye regler som gjelder fra 2016 skal alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder ha feiing og tilsyn på lik linje som vanlige boliger.

Kartlegging av fritidsboliger
Vi ønsker å få en oversikt over fritidsboliger som har skorstein og ildsted i Asker og Bærum.

Vi ber derfor om at du fyller ut tilbakemeldingsskjemaet under. Det er viktig for oss å få mest mulig god og riktig informasjonen slik at vi kan planlegge fremtidig feiing og tilsyn av din fritidsbolig. Vårt mål er å tilby en ordning som gjør det mulig å gjennomføre feiing og tilsyn på en tilfredsstillende måte for alle.