Kartlegging av fritidsboliger med skorstein og ildsted i Asker og Bærum

Feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger er vedtatt innført for å redusere brannrisikoen og skal hjelpe deg å sikre at du og dine, samt eiendommen din er så brannsikker som mulig.

I følge nye regler som ble innført i 2016 skal alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder ha feiing og tilsyn på lik linje som vanlige boliger. For å  få en oversikt over antall fritidsboliger med skorstein og ildsted i Asker og Bærum ber vi deg benytte tilbakemeldingsskjemaet under for å gi oss den informasjonen vi trenger for å planlegge tjenesten. Vårt mål er å tilby en ordning som gjør det mulig å gjennomføre feiing og tilsyn på en tilfredsstillende måte for alle parter.