Fagskole for brann- og redningspersonell

Fra høsten 2019 erstattes dagens etatsutdanning med en åpen utdanning som alle kan søke på og få rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Det er mange detaljer som skal på plass før det, og foreløpig har vi ikke alle svarene. Hovedtrekkene er på plass, og det kan du lese mer om på DSB sine nettsider.