Fortsatt ekstraordinært bål- og grillforbud!

13. august: Asker og Bærum brannvesen vurderer fortsatt skogbrannfaren for høy til at vi kan oppheve det ekstraordinære grill- og bålforbudet. Vi tar en ny vurdering av situasjonen førstkommende fredag.

Forholdsregler for skogsdrift ved skogbrannfare

Brannsjefene i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike og Follo er meget bekymret for den økende skogbrannfaren og vil derfor heve anbefalingene fra rødt varsel til mørkerødt for skogsdrift.

Totalforbud mot bruk av åpen ild

Asker og Bærum brannvesen IKS innfører forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser. Det innføres også forbud mot grilling i og nær skog og mark.