Fortsatt ekstraordinært bål- og grillforbud!

13. august: Asker og Bærum brannvesen vurderer fortsatt skogbrannfaren for høy til at vi kan oppheve det ekstraordinære grill- og bålforbudet. Vi tar en ny vurdering av situasjonen førstkommende fredag.

Forholdsregler for skogsdrift ved skogbrannfare

Brannsjefene i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike og Follo er meget bekymret for den økende skogbrannfaren og vil derfor heve anbefalingene fra rødt varsel til mørkerødt for skogsdrift.