Totalforbud mot bruk av åpen ild

Asker og Bærum brannvesen IKS innfører forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser. Det innføres også forbud mot grilling i og nær skog og mark.