Fortsatt ekstraordinært bål- og grillforbud!

13. august: Asker og Bærum brannvesen vurderer fortsatt skogbrannfaren for høy til at vi kan oppheve det ekstraordinære grill- og bålforbudet. Vi tar en ny vurdering av situasjonen førstkommende fredag.