Vannskader

I perioder med sprengkulde er det viktig å passe på at vannrørene i hjemmet ikke fryser og dermed sprekker.

Ved å følge enkle råd kan du unngå vannskader. Skal du bort og er redd for vannskader mens du er borte, bør du tenke på følgende:

  • Eventuelt stenge hovedstoppekranen
  • Ved å fylle frostvæske i vannlåser og sluk hindres frostsprengning og fordamping
  • Romtemperaturen bør ikke komme under 10 grader
  • Be naboen sjekke huset ditt hvis du er borte en lengre periode, spesielt med tanke på strømbrudd og dermed utkobling av elektriske varmekilder