Har du komfyrvakt?

Har du komfyrvakt?

Komfyren er hjemmets største brannkilde. Med en komfyrvakt slår komfyrplatene seg av når det oppstår farlige situasjoner.

Komfyrbrann som følge av såkalt tørrkoking er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren.

Trykk på +tegnet for å få mer informasjon.