Borettslag og sameier

I borettslag og sameier har styret ansvaret for å kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe. Styret skal sørge for tiltak som kan forebygge skader og redusere skadeomfanget.

Styret har ansvar for internkontroll

Styret er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte gjennom internkontrollsystem. Hensikten med internkontroll i boligvirksomheten er å ivareta sikkerheten til beboerne, slik at de til enhver tid er trygge i sine nærområder.

Se brosjyre om HMS i borettslag og sameier fra Norsk Brannvernforening –  Ta sikkerheten på alvor

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern er en svært viktig del av internkontrollen i borettslag og sameier. De fleste branner utvikler seg veldig raskt. Fire ting er spesielt viktig i denne sammenheng:

 • Beboerne må varsles om at det brenner så tidlig som mulig.
 • Egnede slokkemidler må finnes lett tilgjengelig, slik at beboerne kan forsøke å slokke brannen.
 • Brannskillene må virke som forutsatt, slik at brannen ikke får anledning til å spre seg videre i bygningen.
 • Beboerne må raskt og trygt kunne rømme den brennende bygningen.

Ansvar for røykvarsler og slokkeutstyr

Anskaffelse, plassering, kontroll og vedlikehold av røykvarsler og slokkeutstyr er eiers ansvar. Det jevnlige vedlikeholdet som å sjekke slanger, trykkmåler og snu apparatet er brukers ansvar. Det er viktig at eier informerer bruker om deres ansvar i forhold til bruk og vedlikehold. I borettslag regnes styret som eier.

Branninstruks

Instrukser for hvordan beboerne skal opptre i tilfelle brann, bør henges opp på synlig sted i fellesområder. Også hver beboer bør få en slik branninstruks. På denne måten sikrer man rask reaksjon, dersom det skulle begynne å brenne.

En branninstruks bør inneholde følgende:

 • Telefonnummer til brannvesenet
 • Korrekt adresse på eiendommen eller bygningen
 • Oppmøteplass for beboerne
 • Plassering av slokkeutstyr
 • Bruk av felles brannalarmanlegg
 • Viktigheten av ryddige rømningsveier
 • Orientering om rømningsveier og eventuelle alternativer

Samarbeid med brannvesenet

Asker og Bærum brannvesen kan bidra med kompetanse når det gjelder brannforebyggende arbeid. Styret i boligvirksomheten kan rådføre seg med oss i arbeidet med internkontrollen. Vi holder også kurs for borettslag og sameier.

Bli med på Røykvarslerdagen!

Røykvarslerdagen er en nasjonal kampanje med mål om at så mange som mulig skal sjekke at de har fungerende røykvarslere hjemme hos seg. Brannvesenet oppfordrer alle til å skifte batteri hvert år og teste hver måned. (med mindre man har røykvarslere med ti-års batteri, er tilkoplet det elektriske anlegget i boligen eller har FG-godkjent brannalarmanlegg).

I 2017 tilbyr vi alle som ønsker å melde seg på til oss å være med i trekningen av gratis materiell som kan deles ut til beboerne. Borettslaget/sameiet vi trekker får en pose til hver boenhet som kan henges på dørene i forbindelse med kampanjen med:

 • 1 røykvarselbatteri
 • Brosjyre med «De 5 viktigste tipsene for brannsikkerhet»
 • En sikkerhetssjekk som skal fylles ut av beboer som skal leveres tilbake til styret
 • Sjokolade

Styret må selv sørge for å dele ut posene. Dette bør helst gjøres 29. eller 30.november.

Påmelding Røykvarslerdagen for borettslag og sameier

 

Vi håper mange ønsker å gjennomføre dette på egenhånd selv om de ikke blir trukket ut. Sikkerhetssjekk og brosjyre kan lastes ned og printes ut her:

De 5 viktigste tipsene for brannsikkerhet (PDF)
Sikkerhetssjekk 1.desember (PDF)