ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS MØTE I STYRET

Asker og Bærum brannvesen avholder ekstraordinært styremøte tirsdag 24. september 2019 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling;

Tildeling av kontrakt om feiing og tilsyn i Asker og Bærum kommuner – U.off § 23

Organisering av tilsyn med boliger

Organisering av tilsyn med boliger

 

Styrets leder

Erik Tørrisen